FANDOM


Är det något du vill ha så får du skriva det här. Kom ihåg att använda mallen som finns

=== Önskning [DATUM]===
'''Sidans Namn:''' [NAMN]<br>
'''Typ av innehåll:''' [INNEHÅLL]<br>
'''Status:''' [FYLLS I AV EN ADMINISTRATÖR]

Exempel:

Önskning 090616 Redigera

Sidans Namn: The Book of Shadows
Typ av innehåll: Den ska innehålla fakta om boken
Status: Rätt Fixat!

ÖNSKNINGAR Redigera